0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta a dones joves que treballen dins l'ESS

Aquesta enquesta forma part d’un projecte d'investigació acció-participativa impulsat per lAgència Catalana de la Joventut amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la situació de les dones joves dins l’Economia Social i Solidària (ESS) i les oportunitats que pot oferir tant per les trajectòries laborals com per superar les desigualtats de gènere en el mercat laboral i l’economia. La recerca es du a terme simultàniament a diferents països de la Mediterrània i ha de servir per orientar polítiques públiques de suport a les dones joves dins la ESS.

Si ets una dona entre 16 i 35 anys i treballes a alguna entitat de l’ESS et demanem que responguis aquest qüestionari breu. La teva participació és voluntària i les dades que n’obtinguem només s’utilitzaran per objectius de recerca i garantint-ne l’anonimat.

L’enquesta dura aproximadament 10 minuts.

Esperem que t’animis a participar. Moltes gràcies!


Projecte impulsat per:

La recerca a Catalunya la realitza:

Hi ha 42 preguntes en aquesta enquesta.